PROGNETIC
Programming + Automation
AUTOMATYKA
Programowanie

Po przygotowaniu projektu elektrycznego, nasi inżynierowie rozpoczynają prace nad oprogramowaniem sterowników PLC (Programmable Logic Controller). Oprogramowanie tworzone jest w oparciu o rzetelnie sporządzony projekt FDS (Functional Design Specification). Wiele lat pracy w zawodzie zaowocowało przygotowaniem własnych standardów programowania, które stosujemy w przypadku , gdy Klient nie narzuca swoich rozwiązań.
SCADA & HMI
Obecnie inwestorzy chcą wiedzieć coraz więcej na temat maszyn i procesów technologicznych. Odpowiedzią na potrzebę tych informacji są szeroko pojęte systemy raportowania oraz zbierania danych procesowych. W prostych aplikacjach stosujemy darmowe rozwiązania MICROSOFT’u bazujące na MSSQL’u. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, które wykorzystywane jest w największych systemach, opartych np. o pełną wersję MSSQL’a. Dzięki takiemu podejściu możemy korzystać w wielu przypadkach z takich samych narzędzi, a kod jest łatwy do przenoszenia i implementacji. Z reguły to systemy SCADA są odpowiedzialne za logowanie do baz danych, jednak w większych systemach są to oddzielne składniki rozproszonego systemu. Staramy się stosować elastyczne rozwiązania takie jak: Microsoft, SQL, Oracle, Microsoft Reporting, Services Php zapewniając możliwość rozbudowy i migracji do innych systemów i łatwość łączenia z oprogramowaniem innych producentów.
MES
Systemy te stanowią osobną część rynku automatyki. Są to duże systemy zapewniające wgląd w produkcję na każdym z jej etapów. MES (Manufacturing Execution System) wykorzystuje technologie informatyczne w celu lepszej wymiany danych pomiędzy obszarami biznesowymi produkcji, a obszarem faktycznej jej realizacji. Systemy te pracują w czasie rzeczywistym zbierając dane produkcyjne i zarządzają produkcją. Przykładem tak dużego systemu jest Platforma Systemowa z modułami MES i Historianem. System scala w jedno bazy danych, archiwizację procesów, zarządzanie produkcją i raportowanie, dzięki temu w spójny sposób potrafi dostarczyć dane dla obszarów biznesowych, produkcji czy też działu utrzymania ruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można na bieżąco śledzić stany i etapy produkcji oraz podejmować decyzje w przypadku wystąpienia awarii, a tym samym zapewnić większą dostępność maszyn czy linii do realizowanych zadań. MES w znacznym stopniu ułatwia kontrolę nad procesami technologicznymi, a co najważniejsze wspomaga przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Prefabrykacja szaf sterowniczych
Na podstawie własnych projektów AKPiA przygotowujemy gotowe rozdzielnie sterujące. Korzystamy ze stałego i niezmiennego zespołu składającego szafy, zapewniając w ten sposób wysoką jakość budowanych elementów. Każda z szaf przed dostawą do Klienta jest testowana, zapewniając tym samym sprawniejsze uruchomienie na obiekcie. Testy szaf również pomagają wykryć ewentualne wady zakupionych podzespołów.
Budowa maszyn i urządzeń
W 2015 roku rozszerzyliśmy nasz zakres działalności o dział konstrukcji mechanicznych. Początkowo skupialiśmy się na modernizacjach z udziałem mechaniki. Jednak naszym celem jest dostarczanie na polski rynek całościowych rozwiązań obejmujących mechanikę i sterowanie. Jeśli chodzi o wykonawstwo, to tak jak i w przypadku instalacji automatyki, współpracujemy z wysoko wykwalifikowanym zespołem posiadającym długoletnie doświadczenie.
KONTAKT

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
Lokalizacja
PROGNETIC Władysław Sokołowski
ul Zientary Malewskiej 55C/1
10-310 Olsztyn
NIP 739-133-38-95 
REGON 368777657 


Telefon
+48. 513350231


Email
prognetic@prognetic.com


Social Media

Copyright © 2019 PROGNETIC .  Wszystkie prawa zastrzeżone